Personalblad for
Namdal sykehus

Ansvarlig redaktør:
Øystein Sende

Journalist:
Hans Kristian Hansen

Web-design
Reidar Nygård

Direktøren har ordet

Fra redaktøren

Ny hussentral

Brukergruppas oppgaver

Åpent hus hos familievernet

Ny avdelingsoverlege på med. avd.

Lederskifte på BUPP

Nytt tilbud til kronikere

Temadager med vri på D3

Over til nytt datasystem på lab.

Rammeavtale om MNH

På vei mot fulldigitalisering

Børgefjellturen

Russpørsmål som arbeidsfelt

Virksomhetsmål 2000

Psykiatrisk i køppen

Mange på konfliktseminar

Alderspsykiatri-team opprettes

Får kompetansenettverk

Vedtak i RHSU

Innebandy - noe for deg?

Takk til Valborg