Personalblad for
Namdal sykehus

Ansvarlig redaktør:
Øystein Sende

Journalist:
Hans Kristian Hansen

Web-design
Reidar Nygård

Direktøren har ordet

Fra redaktøren

Gode ord og fine gaver

Jubileumsprologen

Mennesket viktigst

Laget jubileumslogoen

Vrimlende på Festplassen

Gokveld med ho Borgny & co

Jubileumsboka presentert

De bygger opp folk igjen

Seminar med biskopen

Åpne dager på pleie/akutt

Ei uke til ende på psyk.

Åpen dag på kreftpoliklinikken

Psyk. senter for Ytre Namdal

Skal bli kliniske sykepleiere

Ny sykehusprest på plass

Kontaktutvalget på Vikna-tur

Regionalt helsesamarbeid

Tar i bruk PRS

Lotto-millionær på huset?

Lønnspolitisk plan

Nye spesialsykepleiere

Første med fagbrev i kontorfaget