Personalblad for
Namdal sykehus

Ansvarlig redaktør:
Øystein Sende

Journalist:
Hans Kristian Hansen

Web-design
Reidar Nygård

Direktøren har ordet

Fra redaktøren

Takk til Hans Kristian

Utdeling fra støttefondet

PE-tilsynet godt fornøyd

Mer helse for hver krone

Trivelig på Trøndelag 2000

Prøv en periode i utlandet

Mest positive reaksjoner

Store pengegaver til Rødkløverhuset

Familieenheten i god gjenge

Omlegging på «rehaben»

Erfaringskonferanse om LMS

Vet lite om psykiske sykdommer

Fokusområder i 2001

Veteraner takker for seg

Informasjonsrådgiveren

Avskjed med Gunhild

Takk fra en pasient