Personalblad for
Namdal sykehus

Ansvarlig redaktør:
Øystein Sende

Journalist:
Hans Kristian Hansen

Web-design
Reidar Nygård

Direktøren har ordet

Fra redaktøren

Mest tid med pasienten

Slik blir tiden brukt

En innholdsrik enhet

Psykiatritilbud for eldre

Departementet på befaring

Anestesisykepleie inn i år 2000

Båredekken til D3

Tastaturgåerne på IT

Basisavtale om pasientbehandling

Operasjon etterutdanning

Sykehuset fikk sju TVer

Ny treningsdukke i gave

Fin gave fra Høknes-elever

Til Holmenkollstafetten

Sverre fra svart til hvitt

Oppdatert i info-vrimmelen?