Personalblad for
Namdal sykehus

Ansvarlig redaktør:
Øystein Sende

Journalist:
Hans Kristian Hansen

Web-design
Reidar Nygård

Direktøren har ordet

Fra redaktøren

År 2000 under kontroll

Røntgen fulldigitaliseres

Dette er PACS og RIS

Bioingeniørdagen

Sykehuset selger boliger

Endelig hudlegetilbud

Fagutvikling i kreftomsorgen

Bedre arbeidsmiljø for kontoransatte

Flere spesialsykepleiere

Nytt tilbud for revmatikere

Støttefondet fordoblet

Jordmødre med nåler

Ledelsesutviklingsprogram

«Hovedkjøkken 2000»

Avgiftsparkering innføres

Nyttig å se hva andre gjør

Flott innsats i Steinfjellstafetten