Desember
Nr. 5 - 2000
Årgang 26

Magasin for Namdal sykehus
Ansvarlig redaktør: Øystein Sende
Journalist: 74 21 56 31
Web-design:

Direktøren har ordet

Middagsmeny jul/nyttår

Duellen Lunchmeny jul/nyttår
Hjelpepleiere på kurs ENØK-sykehuset
Fra redaktørens side - Si det til oss!
Lykkens portal... Nye medarbeidere og jubilanter
Portrettet Rus på arbeidsplassen
Nå er det jul igjen... Staten tar over sykehusene
Deilig er jorden? Mer om staten og sykehusene
Imponert av Namdal sykehus