Personalblad for
Namdal sykehus

Ansvarlig redaktør:
Øystein Sende

Journalist:
Hans Kristian Hansen

Web-design
Reidar Nygård

Direktøren har ordet

Fra redaktøren

Legerekrutteringsprosjektet

Peter rekrutterte seg selv

Fra Frankrike til Namsos

Mer kunst til sykehuset

Et forum for fagutvikling

Kan samle og samordne

Må være i forkant

Notiser

Et nyttig stalltips

Spennende kursprosjekt

Grimstad på anestesien

Hun har strevd for lønna

Den nye lønnsansvarlige

Kurs for intensivsykepleiere

DPS-planer i startfasen

Mye skjer på LM-senteret

Jul på tradisjonelt vis