Personalblad for
Namdal sykehus

Ansvarlig redaktør:
Øystein Sende

Journalist:
Hans Kristian Hansen

Web-design
Reidar Nygård

Direktøren har ordet

Fra redaktøren

Etterutdanningsnettverk etablert

Suksess for pleie/akutt

Stemoderlig behandlet

Familiekontoret brukes mer

Blikk på psykopati

Kreft i Namdalen

Samtale med kreftpasienter

Glede og realisme

Teknisk temadag

Jubileumspunktum

Cataract-operasjon nr.1000

Vil bli familieterapeuter

Regional IT-koordinator

Flott tur til Børgefjell

Nye spesialsykepleiere

Fotball-opprykk

Fikk velge kunst

Sandberg gjenvalgt

Samlet inn 6.000 kroner

Jula på sykehuset

Nye kokkelærlinger