April
Nr. 1 - 2001
Årgang 27

Magasin for Namdal sykehus
Ansvarlig redaktør: Øystein Sende
Journalist: 74 21 56 31
Web-design:

Direktøren har ordet

Leder

Serviceprisen til hovedkjøkkenet Statutter for serviceprisen
Duellen Sprenger sykehusgrenser
Historiske øyeblikk Nye helselover synker inn
Hva er nå egentlig hikke? Kritisk dato bestemmer
113 Digital Økt sjekk av tvang
Tredimensjonal utprøving Åpning av mestringssenter
Fokus på samspill Ansettelser og jubilanter
Avslutningskveld Ti på tampen
Portrettet Avdelingssjefen i sentrum