Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

TEMA helseforetak

Tessem jakter på mulighetene

Helseforetaket Nord-Trøndelag er en realitet om bare noen dager. Styret har bedt Reidar Tessem ha fokus på hva som skal til for at ekteskapet mellom sykehusene lykkes. Oppgaven han har fått i fanget er formidabel.

I over 150 år har de to nordtrønderske sykehusene stått jomfruelig hver for seg. De har stått godt i fortiden. Beskjeden fra høyere makter er imidlertid tindrende klar: De to sykehusene i fylket skal inn i ett foretak for å stå støtt inn i framtida.
Drifta må gå
Å kalle oppgaver for formidable blir gjerne en floskel. Her handler det imidlertid ikke bare om en historie med røtter i Skogn og Vemundvik. Det handler om en høykompetansebedrift med til sammen 2300 ansatte som hver eneste dag utfører bokstavelig talt livsviktige tjenester. En sammenslåing og et utviklingsprosjekt kan ikke tillate seg å lamme driften på noen som helst måte til noe tidspunkt. Vi skal ha ”business as usual” samtidig som vi får nytt tak over hodet og tenker på hvordan ting skal skje i det nye huset.
Full gjennomgang
Tessems oppgave er ikke å tegne ut Helseforetaket Nord-Trøndelag. Først og fremst skal han skaffe seg innblikk i hva som bør gjøres, og legge grunnlaget for dialoger og prosesser videre. Han designer utviklingsprosjektet.
Styret har allerede kommet med sitt mandat. Grovt sett skal foretaket vurderes i alle bauger og kanter for å oppnå en ting: Kvalitet. Vi skal gi pasientene gode erfaringer fra sykehusoppholdet sitt, behandlingen skal holde høy faglig kvalitet, uverdig ventetid skal bort, kostnadseffektiviteten skal opp og økonomien skal holdes under kontroll.
Ikke så ulike
Noe er allerede skjedd. Ledergruppene ved de to sykehusene har hatt to fellessamlinger. De har ved selvsyn konstatert at det ikke er horn i panna på lederne ved det andre sykehuset, og funnet ut at de ikke er så ulike som de kanskje trodde. Tessem tror det er en viktig start.
- Fylkeshelsesjefens meglende rolle er borte i det nye foretaket. Vi har vært nødt til å løse oppgaven selv, sier Tessem.
Harmonisering internt
Før utviklingsprosjektet for alvor kommer i gang, skal Tessems tanker gjennom en rekke instanser og personer, blant annet styret.
Grovt sett deler han oppgavene i to: Mandatet fra styret med hovedfokus på oppdrag mellom enhetene og interne endringer for å harmonisere.
- Somatisk klinikk i Namsos er mye større enn enhetene på Levanger. For at de rette folkene skal snakke sammen og skape utviklingen, må vi gjøre tilpasninger. Også Innherred må tilpasse seg i forhold til oss på noen områder, sier Tessem.
Mange små hjul
I samordningen av enhetene tenker han ikke på struktur og organisasjon på tegnebrettet. I fortsettelsen vil vi ha en lokal ledelse, samtidig som driften i foretaket skal henge sammen.
- Styret har sagt at den viktigste for oss er kommunehelsetjenesten. Vi må tenke annerledes, sier han.
Det brygger ikke opp til ett stort og gjennomgripende prosjekt, skal vi tro Tessem.
- Jeg ønsker heller å ha mange små hjul til å rulle, sier han.
Ny tid
Tidligere helseminister Tore Tønne har satt ny rekord i rask gjennomføring av historiske reformer. Tessem er ikke villig til å sette noen ”deadline” for utviklingsprosjektet, men tror det er viktig å holde trykket. Det må søkes løsninger som ikke nødvendigvis skal stå til evig tid.
- Og vi må få til en mentalitetsendring som tar opp i seg den nye hverdagen. Der det før var hensiktsmessig å vende seg utad og si at man manglet ressurser, må vi nå se innad og rydde opp selv, sier Tessem.
Hvem sluker hvem?
Der noen ser trusler, ser andre muligheter. Det lurer blant annet en frykt om at Innherred skal sluke Namdal sykehus, mens Innherred igjen blir slukt av RiT.
Tessem snur det på hodet. Han tror begge enhetene i Nord-Trøndelag vil tjene på Helseforetaket Nord-Trøndelag, og den nordtrønderske pasienten vil komme bedre ut. Trondheim ser han også på som en mulighet, med RiT og de private tilbudene.
- Det er sikkert tusenvis av nordtrøndere i Trondheim som vil føle trygghet med behandling i Nord-Trøndelag. Og nærheten til RiT, parallelt med HUNT, gir oss unike muligheter til å utvikle et godt forskningsmiljø, sier Tessem.
- Se potensialet
Han er opptatt av at også omverden ser potensialet i foretaket.
- TrønderBilene benytter sjansen til å sette opp en bussrute mellom Levanger og Namsos. Det gir raskere transport av både folk og materiell mellom sykehusene. Jeg håper flere ser muligheter i sykehusendringen, avslutter Tessem.
Tilbake