Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

TEMA helseforetak

Historisk styremøte

26.11-2001 ble styremøtet i Helseforetaket Nord-Trøndelag avholdt ved Namdal sykehus. Blant sakene som var til behandling, var distriktspsykiatrisk senter i Ytre Namdal. Styremedlemmene fikk en omvisning ved psykiatrisk klinikk, senere var de innom den moderniserte AMK-sentralen.

Klinikkleder Knut Sørgjerd kunne fortelle om en av de største endringene ved sykehuset i siste årene, nemlig fulldigitalisering av Røntgen. De fikk også se MR-rommet som var under bygging. Asgjerd Valstad, med sin fortid på sykepleierhøgskolen, fikk sjansen til å hilse på mange gamle kjente på vegen rundt i sykehuset.

Tilbake