Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

TEMA helseforetak

Styremedlemmene - hvem er de?

Lars Peder Brekk (styreleder)
Asgjerd Valstad (nestleder)
Sølvi Sæther (ansatterepresentant)
Kristian Hveem (ansatterepresentant)
Astrid Alstad
Inger Anne Holm (arbeidstakerrepresentant)
Arne Flaat
Ole Meier Kjerkol
Navn: Lars Peder Brekk (styreleder)
Stilling:
Daglig leder i Innovasjon Rørvik as. Selskapet driver inkubator, konsulent- og næringsutviklingsvirksomhet
Sivil status:
Gift, tre barn
Alder:
46 år
Tidligere arbeid:
Ulike lederstillinger i privat og offentlig næringsvirksomhet. Politiske lederstillinger på kommunalt, fylkeskommunalt og statlig nivå.
Bosted:
Rørvik
Fødested:
Rørvik
Hvorfor styremedlem?
Jeg klarte ikke å si nei til å delta i en spennende og omfattende omstillingsprosess innenfor et virksomhetsområde som er av enorm betydning for folket i Nord-Trøndelag
Navn: Asgjerd Valstad (nestleder)
Stilling:
Samfunnsborger
Alder:
68 år
Tidligere arbeid:
Sykepleier ved Innherred sykehus, lærer ved sykepleierutdanning i Levanger, rektor ved Namdal sykepleierhøgskole, rektor ved Innherred sykepleierhøgskole, direktør ved avd. helsefag, HiNT i Levanger
Bosted:
Levanger
Fødested:
Sparbu
Hvorfor styremedlem?
Fokus i helsevesenet er i større grad har blitt rettet mot pasienter og pårørende. I det ligger store utfordringer og krav til helsepolitiske organer. Jeg mener å ha kompetanse som kan være med på å sette fokus på brukerperspektivet i helseregionen. Jeg ser på vervet som en stor utfordring og håper å kunne være en positiv samarbeidsperson i styret og i forhold til kommunal og statlige helsetjeneste.
Navn: Sølvi Sæther (ansatterepresentant)
Stilling: Intensivavdelingen ved Innherred sykehus, fylkestillitsvalgt for Norsk sykepleierforbund
Sivil status: Gift, to barn
Alder: 43
Tidligere arbeid: Sykepleier siden 1981 (barneavdeling, med. avdeling, intensiv og anestesi). Hovedtillitsvalgt i to og et halvt år
Bosted: Levanger
Fødested: Narvik
Hvorfor styremedlem? Reformen er viktig for befolkningen i Nord-Trøndelag. Skal vi få mer helse ut av pengene må vi fokusere på tre ting: Organiseringen, pasientfokus og at effektiviseringen skjer på en måte som gjør at arbeidstakerne kan jobbe faglig forsvarlig. Jobben er ikke enkel, men mitt mål er to gode sykehus i fylket.
Navn: Kristian Hveem (ansatterepresentant)
Stilling:
Overlege ved medisinsk avdeling, Innherred sykehus. Spesialist i fordøyelsessykdommer
Sivil status:
Gift, tre barn
Alder:
47
Tidligere arbeid:
Distriktslege/kommunelege i Frosta og Verdal, to år ved Haukeland sykehus og ett forskningsår i Australia
Bosted:
Levanger
Fødested:
Oslo
Hvorfor styremedlem?
Jeg synes dette er en spennende og interessant utfordring. Det handler om en viktig reform for helsevesenet.
Navn: Astrid Alstad
Stilling:
Aktiv pensjonist engasjert i prosjekt med Norsk Revmatikerforbund og leder i rådet for funksjonshemmede på Stjørdal. Bestemorrollen er imidlertid den mest gledelige
Sivil status:
Enke, tre barn
Alder:
59
Tidligere arbeid:
Sykepleier ved Regionsykehuset i Trondheim, senere Anestesi ved Innherred sykehus
Bosted:
Skatval
Fødested:
Født og oppvokst i Trondheim
Hvorfor styremedlem?
Jeg har en veldig interesse for utviklingen av helsetilbudet. Helsepolitikk har opptatt meg i mange år. Nå ser jeg muligheten til å skape et skikkelig sykehus med basis i de to flotte, spennende sykehusene vi har. Det blir spennende og er en kraftig utfordring.
Navn: Inger Anne Holm (arbeidstakerrepresentant)
Stilling
: Hjelpepleier ved Kirurgen, Namdal sykehus. Hovedtillitsvalgt i Norsk helse- og sosialforbund i Nord-Trøndelag, institusjonstillitsvalgt ved Namdal sykehus
Sivil status:
Gift, to barn
Alder:
55
Tidligere arbeid:
Hushjelp, servitør. Begynte på Namdal sykehus i 1964 som assistent på Føden
Bosted:
Fossbrenna i Namsos
Fødested:
Foldereid, Nærøy
Hvorfor styremedlem?:
Jeg har vært tillitsvalgt lenge og føler at jeg har god erfaring med organisasjonene og hvordan de fungerer. Jeg er nok nysgjerrig av meg og syntes dette så interessant ut da jeg fikk muligheten. Det er spennende og jeg har lyst til å være med å skape det nye.
Navn: Arne Flaat
Stilling:
Regiondirektør i Fokus bank
Sivil status:
Gift, to barn
Alder:
53
Tidligere arbeid:
Mest innenfor bank i Norge og utlandet, samt noen år som økonomisjef i næringslivet
Bosted:
Skage
Fødested:
Høylandet
Hvorfor styremedlem?
Jeg ser det både som en utfordring, mulighet og oppgave å være med og videreutvikle sykehuset i Nord-Trøndelag. Et godt utvikla sykehus betyr mye for trivsel og trygghet. Derfor så jeg det som en stor utfordring å få være med å videreutvikle det gode sykehustilbudet vi har i dette fylket.  (Foto: Namdals-Avisa)
Navn: Ole Meier Kjerkol
Stilling:
Førstelektor i organisasjons og ledelsesfag/spesialist i samfunnspsykologi ved Lederutdanningen, HiNT Levanger
Sivil status:
Gift, to barn
Alder:
55
Tidligere arbeid:
Psykolog Solhaugen Helseheim 1973/74, leder for PPT Stjørdal, Meråker fra 74-83, Helse- og sosialsjef Stjørdal kommune 84-89, leder og gründer ”Ressourssenter for omsorgstjenester” 89-94, sjefpsykolog og faglig leder ved Lade behandlingssenter 94-95. Førstelektor ved HiNT fra 1996
Bosted:
Stjørdal
Fødested:
Grong
Hvorfor styremedlem?
Jeg er nordtrønder og ønsker å arbeide for sykehustjenestene i Nord - Trøndelag. Jeg har siden 1992 vært tilhenger av statlig overtakelse av sykehusene, og får nå være med på å sette dette ut i livet. Jeg vil medvirke til fortsatt faglig god og effektiv sykehusdrift i mitt hjemfylke.  (Foto: Trønder-Avisa)
Tilbake