Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

Likemannsarbeid

Det går opp for stadig flere, selv om det har tatt lang tid. Likemannsarbeid er på full fart inn i sykehusenes verden.  Det har vært en

Trang fødselEtter å ha fått penger fra departementet, måtte Bennedichte C. R. Olsen spørre hva hun egentlig fikk penger til. Latteren hang løst da den robåtfødte nordlendingen satte i gang diskusjonene.

Spesialisthelsetjenesten er veldig flink til å ta seg av kroppens ulike deler og de konkrete sykdommene. Hva som skjer etterpå har berørt sykehusene mindre.
Det er imidlertid på veg til å endres. Det handler om å leve med sykdom og plager etter sykdom, og da har likemannsarbeid vist seg å være svært effektivt.
- Vi er bare i starten på å benytte kompetansen som brukerne har, sa klinikkleder Kari B. Totsås da hun åpnet et temamøte om ”likemenn” og ”besøkere”. 
- Skal spres ut
Lærings- og mestringssenteret spiller en viktig rolle som bindeledd mellom brukerorganisasjonene og sykehuset. Likemannsarbeidet utvikles stadig. 
- Tenkning om likemannsarbeid skal spres ut i hele sykehuset og til alle avdelingene, sa Totsås. 
Penger – for hva? 
Representanter fra en rekke brukerorganisasjoner møtte fram til temakonferansen. Kombinert foreleser og ordstyrer var Bennedichte C. R. Olsen, som har fått sett likemannsarbeidet utvikle seg på nært hold. 
- Historien starta i 1991, da jeg ble bedt om å skaffe penger til likemannsarbeid. Departementet ga oss penger, men etterpå var jeg nødt til å spørre dem hva likemannsarbeid egentlig var. Ordet likemannsarbeid har hatt en trang fødsel. Organisasjonene hadde allerede da gjort mye slikt arbeid, men det var lite systematisert, sa Olsen. 
Likemannsarbeid?
Kanskje kunne man tro at det nå er enkelt å forstå hva likemannsarbeid er. Kanskje har det så mange fasetter at det ikke går an å definere skikkelig. Her er noen stikkord fra diskusjonen: 
- menneske som har klart å leve med sykdommen og akseptert den 
- en som viser at det går an å fungere 
- å ta vare på pårørende så like hverandre som mulig diagnostisk
- en som er kommet lenger enn andre, og som kan bistå 
- en som har kjent sykdommen på kroppen 
- evnen til å holde kjeft og lytte

- Det jeg i hvert fall har funnet ut, er at ingen andre kan gjøre jobben for likemenn, sa Olsen.
Tilbake