Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

Kutta kø med dansk drahjelp

Kutta kø med dansk drahjelp

I et unikt prosjekt har danske ortopeder tatt med seg kontorpersonell til Namsos og gjort nær 400 ortopediske utredninger på to uker.

De vil helst greie det selv, kirurgisk avdeling ved Namdal sykehus. Men avdelingsoverlege Kjell Griegel får god samvittighet overfor pasientene når han får ventetida ned.- Når folk venter for lenge, er vi nødt til å gripe en slik sjanse, sier avdelingsoverlege Kjell Griegel.
450 med tilbud
Rundt femti har fått tilbud om ryggfiksasjon i utlandet, og over halvparten takker ja. Alle med behov for ryggfiksasjon ved Namdal sykehus får tilbud om behandling i utlandet.
I tillegg har sykehuset sammen med Rikstrygdeverket gjennomført et unikt opplegg: Danske ortopeder med eget kontorpersonell gjorde nær 400 polikliniske utredninger ved Namdal sykehus i løpet av to uker. Rundt 180 fikk tilbud om operasjon i Danmark.
- Må bli bedre
Griegel er fornøyd med ordningen som er kommet i stand, men innrømmer at det ikke er en ønskelig situasjon.
- Målet vårt er å gi behandling til de som ønsker det hos oss. Når jeg spør pasienter, sier de også at de helst ville være ved Namdal sykehus. Men når folk venter for lenge, må vi gripe en slik mulighet. Og stort sett er folk positive, sier Griegel.
Han tror utenlandsbroen også kan virke til å gjøre Namdal sykehus bedre.
- Jeg håper det ansporer hele organisasjonen til å se om vi kan øke produksjonen slik at vi greier oppgavene våre selv, sier avdelingsoverlegen.
Innherred følger opp
To ukers jobb for danske ortopeder. 400 innkallinger fra listene ved Namdal sykehus. Det betyr kutt i ventetidene ved nyhenvisninger.
- Nettopp derfor har jeg også god samvittighet, fordi alle pasientene får kortere ventetid, sier Griegel.
Også Innherred sykehus synes ideen med de danske ortopedene har vært god. Sykehuset gjennomfører et lignende opplegg på nyåret.
Tilbake