Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

TEMA helseforetak

Farvel til fylkeskommunen

I flere år han hun vært los for sykehusene i fylket, og er stolt over det fylkeskommunen overgir til staten. Men hovedutvalgsleder Laila Roel akter fortsatt å holde et våkent øye med sykehusene.

Hun har slått klubba i bordet for siste gang i hovedutvalget for helse, Laila Roel, men akter å følge godt med foretaket i Nord-Trøndelag
Hun tror ikke det er noen katastrofe at staten tar over stafettpinnen. Snarere tvert imot. Hun er sikker på at det vil gå bra.
- Jeg har full tillit til at de vil gjøre jobben til det beste for befolkningen i Nord-Trøndelag, sier Roel.
- Flotte sykehus
Utgangspunktet mener hun er godt. Sykehusbyggene er i god stand, de ansatte er dyktige og utstyrsnivået er høyt.
- Det er fantastisk flotte sykehus vi overleverer staten, slår hun fast.
Hun tror ikke de statlige foretakene kommer til å stride til verket med andre enn gode hensikter.
- Nei, i likhet med oss har de nok en vilje til å gjøre det beste. Samtidig er det slik at man ikke alltid har økonomiske ressurser til å gjennomføre alt hva man ønsker, sier Roel.
Harmoni?
I 1995 kom hun inn i fylkeskommunens hovedutvalg for helse, og gikk rett inn som leder. Der har hun trivdes.
- Det har vært meget interessant og kolossalt lærerikt. Jeg har fått truffet veldig mange dyktige og hyggelige folk som har vært lojale overfor oss og genuint interessert i pasientene, sier Roel.
- Har det virkelig vært sånn harmoni mellom politikerne og sykehusene?
- Vi har selvfølgelig stilt krav til sykehusledelsen, og følt stor lojalitet i forhold til de politiske vedtakene. Og dialogen har vært god. Vi sitter ikke på nok kunnskap – den har vi vært nødt til å hente inn fra administrasjonen og fagfolkene. Men sykehusene ønsket hele tida mer ressurser, som vi ikke alltid kunne gi, sier Roel.
Brukerorganisasjonene viktig
Etter nyttår har hun ansvaret for restene av helseansvar som fortsatt er igjen i fylkeskommunen. Forumet blir da fylkesutvalget og fylkestinget.
- Er du skuffet over å bli fratatt ansvaret for sykehusene?
- Det ble gjort et politisk vedtak som Nord-Trøndelag var i mot. Vi mente vi hadde gjort en god jobb med sykehusene våre. Stortinget bestemmer, og når vedtaket er gjort, kan man ikke gå og gremme seg over det som har skjedd, sier Roel.
- Men helse vil du fortsatt ha i fokus?
- Ja, vi har en rolle som politikere i forhold til stortinget. Jeg tror samarbeidet med brukerorganisasjonene blir viktig. De vil først kjenne hvor skoa trykker. På grunnlag av det kan vi sende beskjeder til Stortinget om hvor vi ikke lykkes, hvor vi har de største mangler og hvor vi bør satse, avslutter Roel.
Tilbake