Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

Direktøren har ordet

Å se den rette vegen

"Det har vært gjort en fantastisk jobb.  De ønsket oss lykke til"

Vi er mellom gammelt og nytt. Det kan vel være flere enn meg som føler seg som Duuns roer. ”…Han òg sitt og snur seg galne vegen – kan du heller ikkje sjå fram”.
Mens Van Severen, som ligger nedi gata, har skiftet eier flere ganger i sin driftshistorie, er det første gang for oss. Samtidig som de oppgaver vi skal løse er de samme etter nyttår som nå, vil det gradvis skje endringer. Det er kanskje ikke så rart en ser den ”galne vegen”, at en minnes det som har vært.
Hovedutvalget har hatt sitt siste møte kombinert med avskjedsfest. Der fikk jeg, på vegne av alle ansatte, blomster fra fylkets sykehuspolitikere og fylkeshelsesjefen, med oppdrag om å hilse tilbake til alle ansatte og si det har vært gjort en fantastisk jobb. De ønsket oss lykke til.
Jeg takket fylket for jobben. Jeg mener fylket har vært en god eier for oss. Historien vil nok fortelle mye om kampen mellom identitetene ”Namdaling” og Innherredsbygg”. Sykehusene har etter min mening vært en av arenaene denne kampen har vært utkjempet. Ser vi på de beslutninger som har vært gjort, mener jeg Namdal sykehus har mye å takke fylket for. Vi hadde neppe sett ut som i dag hadde det ikke vært for en eier som alltid fant løsninger, som over tid, har kommet på både Innherred og Namdal sykehus til gode.
Dette er siste Visitten etter 27 årganger. Den har vært viktig for oss, bidratt til vår identitet. Takk til Visitten.
Jeg ønsker alle ansatte og deres familier en riktig god og fredfull jul og et godt nyttår.
Samtidig ønsker jeg alle velkommen tilbake, over nyttår, til felles innsats for utforming av ei ny framtid.
”Nye ting må ha lov å skje dei òg”, sier Duun. Vel møtt.

Tilbake