Visitten nr. 3 - 2001 
Namdal sykehus

Bevegelig arbeidstid

Bevegelig arbeidstid

Rett kompetanse og rett mengde personell til rett tid. Får du til det med vanlig turnusordning?

Du får det neppe til. I hvert fall ikke sånn du ser turnusen i dag. Nettopp derfor har psykiatrisk post 2 gått sine egne veger. Arbeidstida er ikke lenger fasttømra i turnus, men er blitt til bevegelige arbeidsplaner.Avdelingssykepleier Frode Båtnes slapp billig unna planleggingen av juleturnusen i år. Arbeidsplanene var på plass i løpet av ei halvtimes tid. Han tror de går riktig veg når behov rundt pasientbehandlingen får mer å si når vaktene settes opp.
Bestemmer mer
I praksis skjer det slik: Det legges fram et tomt arbeidsplan-ark som går seks uker fram i tid. Her skal alle føre inn når de MÅ være på jobb.
- Ikke mange dager er krysset av etter denne runden, sier avdelingssykepleier Frode Båtnes.
Etter at MÅ-dagene er på plass, samles personalet for å diskutere seg fram til den enkeltes vaktplan seks uker fram i tid. Du bestemmer mer om når du skal jobbe.
Pasientbehandlingen i fokus
Hovedpoengene i ordningen er planlegging, fleksibilitet og ansvar. Målet er at pasientbehandlingen styrer hvordan arbeidskraften brukes, samtidig som personalet får økt frihet og medbestemmelse omkring sin egen arbeidstid.
Ordningen innebærer blant annet dette:
MÅ-dager må markeres inntil seks uker i forvegen. Dermed må personalmøter, møter med andre offentlige etater, kurs og lignende avklares med like lang tidshorisont.
Du kan legge inn skjermede dager når du ikke skal forstyrres.
Arbeidstida er fleksibel. Du kan ha pluss/minus ei uke i timeregnskapet. Dette avspaseres eller jobbes inn, og påvirker ikke lønnsutbetalingen.
Arbeidsplanen går over en periode på seks uker.
Sunn diskusjon
Fortsatt er ordningen fersk på post 2. Men Båtnes er tilfreds.
- Jeg synes det er interessant, fordi vi ser på pasientenes behov og setter opp arbeidsplanen etter det. Tidligere måtte vi tilpasse behandlingen til turnusen. Samtidig er det nå lettere å skape treffpunkter ved å merke av MÅ-dager, sier Båtnes.
Han fryktet en voldsom fokusering på arbeidsplanen ved innføringen av bevegelig arbeidstid. Fokuset kom, men frykten er borte.
- Det har vel gått opp for oss at det er sunt å planlegge og diskutere arbeidsplan. Det er bedre enn før, da man bare måtte jobbe i den tida man var satt opp, sier Båtnes.
Nysgjerrige
Bevegelig arbeidstid er i første omgang et to-årig prøveprosjekt. De tok initiativet selv.
- Det ble presentert for personalet for noen år siden, og vi har vært nysgjerrige på dette. Med god hjelp fra lønningskontoret og personalavdelingen bestemte vi oss for å sette i gang, så får de andre komme etter, sier Båtnes som allerede er blitt kontaktet av andre enheter på sykehuset som er nysgjerrige på nyskapningen.
Tilbake