Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Sykehussamarbeid mot strøm

Små tiltak - store utslag

Strømregningen kommer og vi angrer så inderlig på at vi ikke installerte sparedusj forrige måned heller. Små endringer kan gjøre susen.

Av Hilde Pettersen

Innherred og Namdal sykehus har gått sammen i et ENØK-prosjekt for å redusere energiforbruket i sykehusene. Ved Namdal sykehus er spranget allerede tatt på den måten at flere tiltak er iverksatt, og energisparing er på dagsorden. Medarbeiderne ved Innherred sykehus må finne seg i å lære av namdalingene som har gått foran på dette området.
- Namdal sykehus har gjort en hel del på eget initiativ, og det er en stor styrke for oss, sier teknisk sjef Tore Westerheim.
NVE finansierer
Sykehusene har konkret søkt NVE om midler til et felles prosjekt for å få ned energibruken. Prosjektledelsen er lagt til AS Planstyring i Steinkjer hvor Anders Overrein har hånd om det hele som prosjektleder, mens NVE finansierer prosjektet.
Innherred sykehus har satt seg et ambisiøst mål.
- Målet vårt er å redusere energibruken med 10 prosent inneværende år, opplyser Tore Westerheim.
Teknisk sjef Ole Nysether ved Namdal sykehus er mer avmålt.
- Det er nok mindre å spare hos oss. Men vi håper at vi skal komme opp på tilsvarende tall gjennom hele prosjektperiode, dersom vi får finansieringshjelp, sier Nysether.
Tre år til ende
ENØK-prosjektet skal gå over tre år. Ved Innherred sykehus regner de med å få 70 000 kroner til energisparende tiltak i år. Namdal sykehus satser på å bruke mindre av potten i 2001.
- Jeg regner med at det blir om lag 40 000 kroner i år. Først og fremst skal det brukes til måleutstyr. Det gir oss bedre kontroll og større styringsmulighet, noe som gir ytterligere mulighet til å senke energiforbruket ved sykehuset, sier Nysether.
Han liker godt å være koblet opp mot Innherred i dette prosjektet.
- Det er spennende. Jeg føler at vi kan mye selv, men trenger drahjelp for å nå lenger. Disse små nettverkene er igjen koblet sammen i et nasjonalt nettverk. Når noen har funnet opp kruttet på sitt sted, kan vi gjøre oss nytte av det på vårt sted, sier Nysether.
Tilbake