Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Motiverte hjelpepleiere

Sto med stil

Med stor festivitas feiret hjelpepleierne at hver eneste deltaker er kommet helskinnet gjennom etterutdanningen i klinisk sykepleie.

- Vi har virkelig måttet skjerpe oss. Men dette har vært et foryngelsesår for oss. Om ikke det vises utenpå, kjennes det sånn ut inni, sa en av elevene, Karin Kvaale Havik på avslutningen.
Kjærkomment tilbud
Hjelpepleierne er ikke den yrkesgruppen som aller oftest får tilbud om etter- og videreutdanning. Samarbeidet mellom Namsos videregående skole og Namdal sykehus har derfor munnet ut i et svært kjærkomment tilbud til omsorgsarbeiderne. Deltakerne har kommet både fra Namdal sykehus og primærhelsetjenesten. 19 hjelpepleiere startet på kurset, og 19 gjennomførte og besto.
- Glødet
Selv om elevene selv ser ut til å blomstre med etterutdanningen, har det ikke bare vært en dans på roser å komme gjennom det. 102 timer med teoriundervisning er tilbakelagt. I tillegg kommer hospitering og veiledning. Den økte kunnskapen fikk til slutt utløp i en hjemmeoppgave.
Klassestyrer Berit Ovesen har kost seg med usedvanlig interesserte elever.
- Jeg har ikke angra en dag på at jeg sa ja til dette. Dere har hatt en utrolig motivasjon, og nesten glødet når dere er kommet hit, sa Ovesen.
Vil ha mer
Hvis de fagre ordene tas som suksesskriterier, har hjelpepleier-klassen fungert svært så godt. Rektor Joar Grande lengter etter å skape mer.
- Iveren deres etter kunnskap viser hvor viktig det er å tilrettelegge slike opplegg. Dette har vært så vellykka at vi har lyst til å få til mer, sa Grande.
Hovedoppgaven til Namdal sykehus er å diagnostisere, behandle og pleie med fokus på hele mennesket. Direktør Reidar Tessem mener etterutdanningen for hjelpepleiere ligger i kjernen av sykehusets innsatsområde.
- At dere har fått et slikt tilbud støtter jo nettopp opp om sykehusets viktigste oppgave, sa Tessem.

Nye kurs fra høsten
To nye kurs for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere settes opp fra høsten 2001. Kurset i klinisk sykepleie blir kjørt igjen ved Namsos videregående skole. I tillegg setter de opp kurs i habilitering og rehabilitering rettet mot de samme yrkesgruppene.
Dette er klart etter at fylkeslegen har gitt tilsagn om midler. Den endelige dato for oppstart er ennå ikke satt.

Tilbake