Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Lærings- og mestringssenteret kobler

Røykfritt samarbeid

For første gang ble verdens røykfrie dag markert med stand inne på sykehuset. Ønsket kom fra Lærings- og mestringssenteret, og Astma- og allergiforbundet (AAF) i Namdalen var ikke tunge å be.

Leder i Namdal Astma- og allergiforening, Bjørn Falch, og barnepleier Trude Modell gjorde felles sak i sykehusfoajeen på verdens røykfrie dag.- Vi svarte øyeblikkelig ja, sier leder Bjørn Falch.
Etter forespørsel kom nødvendig materiell fra Statens Tobakksråd umiddelbart, og 31. mai var standen på plass i sykehusets foaje.
- Det er første gang vi har hatt en slik stand på sykehuset. Den viktige endringen er nok at det ikke har vært et lærings- og mestringssenter her før. Det er et fint knutepunkt, hvor kontakten går begge veger, sier Falch.
Sykehuset stilte med kaffe, kaker og en barnesykepleier fra astma- og allergipoliklinikken. Namdal AAF møtte opp mannsterk med fire personer, samt stands- og brosjyremateriell. Og det skortet ikke på besøkende i den travle sykehusinngangen.
Falch har imidlertid ikke noen overdreven tro på at det helt store antallet ble røykfrie etter stands-besøket. Men i tillegg til å få gitt røykere, passive og aktive, noen drypp med informasjon har dette samarbeidet med sykehuset en annen, viktig funksjon.
- Organisasjonen vår treffer og kommer i kontakt med brukerne. Sånn sett er denne standen ekstra viktig, fordi vi markerer organisasjonen vår her på sykehuset, sier Falch.
Også barnepleier Trude Modell synes markeringen er viktig, både for å informere og for å videreutvikle kontakten med AAF.
- Vi ser også mye gjennom arbeidet vårt rundt røyk, særlig når det gjelder unger som blir utsatt for passiv røyking, sier Modell.
Tilbake