Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Midt-Norsk Helsenett - teknologisk motorveg

Mulighetenes nett

Tenk deg et svært nett av brede motorveger mellom tre fylker. Da begynner du å nærme deg Midt-Norsk Helsenett. Trafikken øker stadig, og avstikkerne til sykehusenes samarbeidspartnere blir flere og flere. Helsenettet byr på store muligheter.

Det er allerede planlagt å koble det midt-norske nettet opp mot Nord-Norsk Helsenett. Senere er målet å skape et nasjonalt nett.
- På denne måten kan sykehus og andre i helsetjenesten benytte seg av hverandres tjenester, sier IT-koordinator Arild Pedersen.
Fart på fiberoptikk
Startskuddet for Midt-Norsk Helsenett gikk 1. januar 2000. De digitale motorvegene er skapt gjennom fiberoptiske kabler spunnet rundt strømkabler, samt noen innleide linjer. Kapasiteten er enorm.
- I starten kan du tenke deg at vi hadde store motorveger som du bare så noen sykler på, sier Pedersen.
Det er i full forandring. Kapasiteten i nettet gjør det nemlig mulig å samhandle digitalt på en helt annen måte enn ved vanlige telefonlinjer. Video, lyd, bilder og andre data kan sendes i høy hastighet over nettet.
Motvilje gir treghet
Mulighetene er store, men det er slett ikke den eneste forutsetningen for at de skal bli tatt i bruk. Pedersen innrømmer at framdriften på helsenettet ikke har vært så god som de så for seg i starten.
Noen tekniske feil har dukket opp, men hovedårsaken til tregheten ligger hos sykehusene selv.
­ Et godt eksempel på det er samarbeidet innenfor røntgen og ortopedi i Nord-Trøndelag. Det hjelper ikke å ha tekniske løsninger, når partene ikke vil selv, sier Pedersen.
Nettet spinnes
Det spinnes stadig videre på helsenettet. Sykehus bindes sammen og kobles opp mot primærhelsetjenesten, rehabiliteringsinstitusjoner og andre samarbeidspartnere. Enkelte primærleger kan allerede i dag få tilsendt laboratoriesvar, epikrise og journalopplysninger elektronisk. Det stopper neppe der.
- Nå er det rundt 12 legekontor som er koblet opp til helsenettet, men over 200 stykker skal kobles opp til slutt, sier Pedersen.
Mellom sykehusene er de store samhandlingseffektene så langt kommet på telemedisin. Det gjelder både radiologi, patologi og kirurgi.
Ett regionalt sykehus
I tida som kommer blir regionens sykehus knyttet sammen til noe som ligner ett virtuelt sykehus. Når ethvert sykehus kan hente ut de data det trenger på et øyeblikk, er grunnen lagt for en felles venteliste for hele Midt-Norge.
Ventetider, alle journaler, alle henvisninger og røntgenbilder samles i en informasjonsbank som alle sykehusene benytter.
- På denne måten gir nettet store fordeler. Rask dataoverføring gjør det mulig for spesialister på ulike sykehus å vurdere et tilfelle simultant. Opplæring kan også skje mer desentralisert, gjennom for eksempel telekirurgi, sier Pedersen.
Og kanskje like viktig: Pasienten skal få raskere oppfølging og tilbud hvor det er kapasitet.
- Med en slik type kommunikasjon er det nok også lettere å funksjonsfordele, både mellom sykehus og mellom sykehus og andre institusjoner, sier Pedersen.
Se også:
Brannmurer skal gi sikkerhet
Primærleger vil inn  
Tilbake