Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Rask behandling

Sett fra den lyse siden…

Garantibrudd. Års ventetid. Enorme helsekøer. Du har nok hørt det før. Men det finnes en annen virkelighet med ventetid som knapt gir tid til å kalle inn pasientene med særlig forhåndsvarsel. En rekke steder ved Namdal sykehus kommer du omtrent rett inn til utredning eller behandling.

Og da handler det ikke om øyeblikkelig hjelp, for de pasientene skal ha og får behandling øyeblikkelig. Men det er nemlig en mengde behandlingstilbud innen den elektive virksomheten som knapt har ventetid.
Selv om vi snart kan oppleve et drop-in system enkelte steder i sykehuset, må det normalt foretas innkalling. Det betyr at alt som skal til for å gi pasienten behandling på sykehuset må syes sammen på et tidspunkt. Innkallingen går ut til pasienten, som kan forberede seg på turen til sykehuset.
Trenger noe tid
Stort sett må du derfor ha en form for kø for å få flyten i sykehuset til å fungere, og for å gi pasienten en sjanse til å få innkallingen, planlegge og reise til sykehuset.
Er ventetiden på en måned eller mindre, handler det derfor som oftest om en buffer for å få strømmen av pasienter til å flyte på best mulig måte gjennom behandlingssystemet.
Kort ventetid
Hvor alvorlig tilstanden er vil alltid påvirke hvor raskt du får behandling. De fleste avdelingene kan imidlertid opplyse om en gjennomsnittlig ventetid på en måned eller mindre.
Dette gjelder for eksempel all behandlingsvirksomhet på Medisinsk avdeling, unntatt innen rheumatologi. Alle undersøkelsene på røntgenavdelingen har en ventetid på to uker. En rekke andre behandlingstilbud innen somatikken ligger under en måneds ventetid.
Også det psykiatriske tilbudet har lav ventetid, med om lag 14 dager på innleggelse. Psykiatrisk poliklinikk har lenger ventetid i saker som ikke defineres som ”hastesaker”.
Kirurgi
Kjernen i krisebildet av sykehusene ligger sannsynligvis i at mange venter på operative inngrep i måneder og år. Eksempler på det finner du også ved Namdal sykehus. Blant annet er det sterkt trykk på ortopedisk behandling, noe som har skapt en del ventetid.
Men heller ikke Kirurgisk avdeling sliter med lange venteliser over hele fjøla. Både innen bløtdelskirurgi og galleoperasjoner er ventetida svært kort.
 

HER SKJER DET FORT

Øre-Nese-Hals
Ventetid på polikliniske vurderinger er 1-4 uker, avhengig av hastegrad. Polikliniske operasjoner i lokalbedøvelse (unntatt nese/bihulekirurgi) innen 3-6 uker.
Nevrologi
Ingen ventetid på polikliniske undersøkelser, når det ikke er behov for nevrofysiologiske undersøkelser (som for eksempel EEG, nevrografi m.v.).
Kirurgi
Kort ventetid på bløtkirurgi/galleoperasjoner.
Røntgen
CT, tykktarmsundersøkelse, lungerøntgen, mammografi (klinisk), skjellettundersøkelser, ultralyd, nyrerøntgen og andre undersøkelser har to ukers ventetid.
Medisin
Alle behandlingstilbud innen avdelingen har ventetid på inntil en måned, på en rekke steder godt under en måned. Unntaket er rheumatologi.
Voksenpsykiatri
14 dagers ventetid på innleggelse. På poliklinikken varierer ventetiden fra en uke til tre måneder, avhengig av alvorlighetsgrad.
Barne- og ungdomspsykiatri
Forundersøkelse innen en måned for å avklare hvor raskt behandling må settes i verk.

Tilbake