Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Doktorgrad i øyefaget

Historisk disputas

Svein Arne Estil var strålende fornøyd etter å ha forsvart avhandlingen sin. I rekken av gratulanter var veilederen hans, prof.dr.med. Erling Haaskjold (til venstre) og avdelingsoverlege Hasan Hasanain fra Namdal sykehus.Ingen har tatt den medisinske doktorgraden mens de har jobbet ved Namdal sykehus. Ikke før Svein Arne Estil forsvarte avhandlingen sin.

Fem vitenskapelige artikler er publisert i internasjonale tidsskrift, sammenfattet i en avhandling og overgitt til kritisk gjennomgang ved noen av Norges fremste eksperter innen øyefaget. Fredag 15. juni sto libyggen Estil skolerett og forsvarte avhandlingen.
Fritiden som forsvant…
Men vegen fram til den utløsende disputasen har vært lang og tøff. Jobben startet for alvor i 1995, etter at han hadde jobbet noen år som turnuslege ved Rikshospitalet.
Øyefaget vekket hans interesse. Det samme gjorde forskningsmiljøet ved Rikshospitalet. Dermed var det gjort.
- Interessen for forskning kom etter hvert. Dette var ikke planen min i utgangspunktet, sier Estil.
Men etter at Estil satt seg målet, har han jobbet seg jevnt og trutt i retning ferdig og godkjent avhandling. I tillegg har han vært i full jobb, først ved Rikshospitalet, senere ved Namdal sykehus.
Sol, kontaktlinser og øyedråper
Å gi en allmenn gjenfortelling av et vitenskapelig produkt innen øyefaget er av de tyngre oppgavene her i verden. Det gjelder også Estils oppgave.
Forsiktig antydet handler det om det ytterste celle-laget på øyets hornhinne. Gjennom dyreforsøk har Estil undersøkt hvordan det ytterste celle-laget på hornhinnen blir påvirket.
Han har konsentrert seg om tre skadeårsaker: Øyedråper (som brukes ved grønn stær), UV-stråler og kontaktlinser.
I første omgang klarla han skadeforløpet og omfanget av skade. Dernest så han på tilheling etter skade.
Estil har gjort en rekke funn. Blant annet har han påvist at DNA-skader i det ytterste cellelaget etter biologisk relevante UV-doser. Celler skades av friksjonen som kontaktlinser gir. Estil fant imidlertid at tilhelingen skjer raskere, dersom du tidligere har hatt samme skader på det motsatte øyet.
Timer i ilden
Selve doktorgradsprøven er todelt. Torsdag 14. juni holdt han en selvvalgt forelesning. Deretter holdt han forelesning over et tema som bedømmelseskomiteen hadde gitt ham 14 dager tidligere.
Prøveforelesningene er både en faglig og en pedagogisk test, og danner opptakten til selve disputasen. Fredag måtte han for alvor i ilden. Overfor to opponenter måtte Estil i flere timer svare for hva han hadde gjort, hvorfor han hadde gjort det og hvorfor han ikke hadde gjort mer enn det han hadde gjort.
Det var imidlertid aldri tvil om at arbeidet holdt kvalitetsmålene for en doktorgrad.
- Han har gjort et veldig godt arbeid med viktige problemstillinger. Det har en klar relevans for klinisk arbeid, sa Professor Ivar Hørven i bedømmelseskomiteen til Visitten.
- Imponerende
Professor dr.med. Erling Haaskjold er avdelingsoverlege ved Rikshospitalets øyeavdeling. Han har veiledet Estil gjennom arbeidet fra begynnelse til slutt, og er imponert.
- De fleste må drive forskningen på heltid. At Estil har maktet å kombinere dette med full jobb er imponerende, sier Haaskjold.
Svært få tar doktorgrad innen øyefaget. Det skjer hvert tredje år eller sjeldnere. Og de fleste som tar doktorgraden, fortsetter sitt virke ved Rikshospitalet eller enkelte andre store sykehus.
- Namdal sykehus har grunn til å være fornøyd, sier Haaskjold.
Stolt sjef
Avdelingsoverlegen ved Namdal sykehus, Hasan Hasanain, fulgte med sin kollega gjennom disputasen. Han liker godt å ha fått en kollega med doktorgrad.
- Jeg er meget stolt og glad på Svein Arnes vegne. Dette er kjempespennende og artig. Hele avdelingen ved Namdal sykehus er stolt av ham, sier Hasanain. 
Blek, men fattet...
Flere bilder
Doktorgrader under arbeid ved Namdal sykehus
Tilbake