Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Direktøren har ordet

Gode ambassadører

”Jobber vi for å skape en god og trivelig arbeidsplass, vil de nær tusen ansatte være våre fremste ambassadører”

Sykehus har ett hovedfundament: Kompetansen hos personellet. Det er snakk om høykompetanseorganisasjoner med ekstremt kompliserte aktivitetskjeder, heldøgnsdrift året rundt og med en helt unik tjeneste som resultat; helse for mennesker. For å få sykehuset til å henge sammen i alle ledd, er vi totalt avhengig til enhver tid av de menneskelige ressursene som Namdal sykehus har. Og det må henge sammen selv om det hele tiden skjer utskifting av personell.
En av sykehusets mest fremtredende leger, Ole Dehli, blir pensjonist i august. Han har jobbet her i langt over tredve år. Han startet som assistenlege og tok mange år senere på seg oppgaven som avdelingsoverlege ved Medisinsk avdeling, en stilling han hadde fram til sent på 90-tallet.
Dehli har satt spor etter seg. Først og fremst som en dyktig kliniker men også som en autoritet i hele sykehuset. Det er et tap at hans brede kompetanse går ut av sykehuset. Samtidig tror jeg Dehli er en av grunnene til at Medisinsk avdeling står godt rustet i møte med framtida, også uten Dehli.
Mens kompetanse forsvinner ut av sykehuset, makter vi også å trekke kompetanse til oss. Svein Arne Estil forsvarte i juni doktoravhandlingen sin innen øyefaget. Han ble ansatt hos oss i fjor, og er dermed den første ansatte i sykehusets historie som disputerer.
Sykehuset har grunn til å være stolt over dette. Estil representerer en spisskompetanse som ikke er mange sykehus forunt. Av de få øyeleger som har doktorgrad, finner man de aller fleste ved Rikshospitalet og forskningsmiljøet der. Øyeavdelingen har fått en berikelse i et allerede sterkt fagmiljø.
Koblingen mellom forskning og klinisk arbeid ønsker ledelsen å legge til rette for, også i framtida. Dels handler det om å øke kompetansen og gi utfordringer til de som allerede er ved sykehuset. Men jeg tror også det vil være et av de sentrale punktene for å få tilstrekkelig rekruttering til sykehuset. Mange søker faglig utvikling der de skal jobbe, og Namdal sykehus skal legge til rette for dette også i framtida.
Legespesialister har lett for å komme i fokus når det gjelder nødvendig kompetanse til sykehuset. Først og fremst tror jeg det er slik fordi marginene er små og konsekvensene av manglende rekruttering av legespesialister er store. Ser man på sykehusets totale drift, er det imidlertid et utall ”brikker” som må på plass. Det gjelder ikke minst pleietjenesten, men også alle støttetjenestene som må være der for å holde hjulene i gang til alle døgnets tider. Innen en rekke områder er det knapphet på den spisskompetansen vi trenger.
Publikum og pasientene er avhengig av den samlede kompetanse, resultatet er avhengig av at den fungerer sammen.
Enkelte ting kan man strategisk legge til rette for, slik at vi tiltrekker oss de medarbeiderne vi trenger, samtidig som vi makter å beholde de vi har. Men det er ikke det som først og fremst avgjør om Namdal sykehus overlever rekrutteringskampen i framtida. Da handler det nemlig om hva enkeltpersoner forteller om sin arbeidsplass til andre. Jobber vi for å skape en god og trivelig arbeidsplass, vil de nær tusen ansatte være våre fremste ambassadører.
Jeg ønsker alle ansatte og deres familier en riktig god sommer og håper de får det været de ønsker.

Tilbake