Visitten nr. 2 - 2001 
Namdal sykehus

Hyperturbulens i Østfold

Ikke mange ting her i verden makter å sette så sterke følelser i sving hos så mange som sykehus. Det har de fått merke til gagns i Østfold. Fem sykehus er blitt til ett i løpet av noen få intenst bitre år.

FRA FEM TIL ETT

Fra fem til ett sykehus i Østfold. Odd Arild Haugen har vært med på et jordskjelv innen sykehusstrukturen i Østfold. Og det har ikke gått smertefritt. Sykehusrådet ved Namdal sykehus fikk høre historien.Kanskje var det en forsmak på fremtiden for hele Sykehus-Norge direktør Odd Arild Haugen hadde med seg i kofferten da han besøkte Namdal sykehus. Sykehusrådet fikk i hvert fall høre en sykehushistorie langt utenom det vanlige.
Den handler nemlig om tusenvis i demonstrasjonstog og gravemaskiner som dunker i møtevegger. Midt oppe i alt dette måtte politiet gi hovedutvalgslederens datter politieskorte til skolen.
Full forandring
Det som fikk begeret til å flyte over for østfoldingene, var en total omkalfatring av sykehusene i fylket. Forsmaken kom i 1987, da fødeavdelingene i fylket ble sentralisert til Fredrikstad. Fortsatt hadde alle sykehusene akuttberedskap.
I 1993 begynte snøballen å rulle. Akutt kirurgi blir lagt til Moss og Fredrikstad. Noen år senere blir akuttmedisin i Sarpsborg og Halden flyttet til Fredrikstad. I 1998 gjøres de fem sykehusene om til ett – Sykehuset Østfold. Året etter kom det igjen til flytting av akuttberedskap mellom enhetene. Funksjonsfordelingen ble også sterkere.
Visjonen var ett sykehus – fem innganger.
Befolkningen ville alldeles ikke ha en inngang. De ville ha sykehuset sitt.
- Medisinsk resultatlikhet
Knapt noen ansatte ved sykehusene ropte hurra for filleristingen de skulle bli utsatt for. Befolkningen var i harnisk over at deres sykehus bare skulle bli en filial. På tross av det voldsomme trykket valgte fylkespolitikerne å følge den vegen de selv hadde staket ut.
- De ville oppnå noe med dette, fortalte Haugen og ramset opp hovedmålene.
Først og fremst ville de skape en medisinsk resultatlikhet i hele fylket. Funksjonsfordelingen skulle gjøre det lettere å rekruttere, skaffe og utnytte kostbart utstyr, redusere sårbarheten for de mindre enhetene, henge bedre med i den medisinske utviklingen og så videre.
Gjør mer for mindre
Fortsatt er det tidlig å bedømme om sammenslåingen var riktig verktøyet for å nå målene. Haugen kunne imidlertid konkludere med at Sykehuset Østfold hadde flere innleggelser, mer dagkirurgi og mer poliklinikk enn de fem sykehusene hadde samlet. Og det med 110 millioner mindre i kassa fra fylkeskommunen.
Men det har vært en tøff tørn for mange, inkludert Haugen.
- Jeg er blitt spurt om jeg ville gjort det en gang til, men det vet jeg ikke om jeg hadde hatt krefter til, sa Haugen.
Nytt er farlig?
Østfold rommer dobbelt så mange mennesker som Nord-Trøndelag, selv om fylket er bare en brøkdel av vårt målt i kvadratmeter. Det manglet da heller ikke på kritiske kommentarer da det ble åpnet for debatt. Haugen synes sykehusansatte skal være kritisk til mer enn der hvor forandringer skjer.
- Hvorfor spør man etter kvalitet bare på de områder hvor det skjer endringer, og ikke der ting blir gjort på tradisjonelt vis? Tradisjon som kvalitetsmål er ikke godt nok for meg, sa Haugen uten å møte motbør.

Odd Arild Haugen har sagt opp med øyeblikkelig virkning etter lengre tids stridigheter.GIKK PÅ DAGEN
Etter massiv kritikk fra tillitsvalgte og en rekke ansatte har Haugen sagt opp.
Det har vært kraftig misnøye mot toppledelsen i lengre tid, med til sterke beskyldninger direkte rettet mot Haugen og hans lederstil.  
Fylkesrådmannen i Østfold har hele tiden gitt Haugen sin fulle støtte, inntil det hele kulminerte i Haugens øyeblikkelige avgang.

Tilbake