Ute-

Oktober 2001 - Nr. 2

Magasin for Namdal sykehus

Innhold dette nummer:

150 års helsehistorie
Fornøyd med fritt valg
Sykehusene sammen .....for pasientenes skyld
Mulighetenes nett
Kutter kø med dansk drahjelp
Først i landet med felles elektronisk pasientjournal
Med pasienten i sentrum
Ett helsekonsern for Midt-Norge
Tredimensjonalt
- Framtidsretta løsning
Journalisten:  Farlig fiende eller nødvendig uvenn
Kritisk dato avgjør
Historisk disputas
Økt sjekk av tvang
Testet ny og skånsom behandling
Hva er nå egentlig hikke?
Tilbake