BRUKERUNDERSØKELSER


Namdal sykehus skårer svært høyt i HELTEFs nye undersøkelse om pasienttilfredshet. Mer enn 10 000 pasienter har gitt verdifull informasjon om norske sykehus.

Sykehusene i undersøkelsen valgte selv å bli med.
- For vår del er dette helt bevisst. Vi har satt brukermedvirkning i fokus. Rapporten som nå foreligger gir oss unik kunnskap, sier klinikkleder Knut Sørgjerd.

Vil bli bedre

Selv om rapporten kan brukes til å slå seg selv på brystet, er det ikke det eneste den skal brukes til.
- Nei, absolutt ikke. Enhetene i sykehuset er blitt bedt om å sette seg inn i resultatene. Deretter skal de meisle ut noen punkter hvor de vil arbeide bevisst for å bli bedre. Samtidig må vi sørge for å holde fast på å være gode der vi er det, sier Sørgjerd.

Ligger høyt

20 større og mindre sykehus er med i rapporten. Hensikten er å måle hvor tilfreds pasientene er med oppholdet sitt i sykehuset. I alt har over 10 000 pasienter avgitt svar. Resultatene for Namdal sykehus varierer, både mellom enheter og mellom emner som tas opp. I all hovedsak ligger enhetene over gjennomsnittet, uansett tema som tas opp. Stort sett plasserer pasientene de enkelte enhetene blant de 25% beste i materialet.

Høy tillit

- Veldig morsomt, sier klinikkleder Knut Sørgjerd etter at HELTEF-utredningen viser fornøyde pasienter ved Namdal sykehusRapporten går inn på en rekke sentrale spørsmål som påvirker pasientenes sykehus-opplevelse. Det gjelder blant annet informasjon om legemidler, om personalet snakket på en måte som du forsto, om organiseringen rundt pasienten var bra og så videre. På det overgripende spørsmålet om tillit til sykehuset og om pasienten følte seg godt behandlet, skåret Namdal sykehus svært høyt med alle enhetene sine.
- Det er veldig bra. Vi får tilbakemelding på områder hvor vi kan bli bedre, men alt i alt føler de seg godt ivaretatt her og har tillit til oss. Det er vi helt avhengige av, sier Sørgjerd.

Brukermedvirkning i psykiatri

Også psykiatrisk klinikk har satt i gang med undersøkelser av pasienttilfredshet. Alle pasienter ved psykiatriske sengeposter blir ved utskriving intervjuet etter en mal utviklet ved stiftelsen GRUK (Gruppe for kvalitetsutvikling i helsetjenesten). Otto Brun Pedersen fra stiftelsen GRUK er en kapasitet på dette området og psykiatrisk klinikk benytter hans prosesskompetanse i en igangsetterfase. Målet er at klinikken har tilegnet seg nok kompetanse selv ved årsskiftet, slik at de er i stand til å måle pasienttilfredshet på egen hånd framover.
- Ved denne metodikken har pasientene oppholdet friskt i minnet og vi får inn data raskt. Resultatene tolkes undervegs, og skal gi grunnlag for et kontinuerlig forbedringsarbeid, sier klinikkleder Kari Bratland Totsås.
De umiddelbare resultatene gjør det mulig å gjøre endringer og i løpet av kort tid se om endringene virket etter hensikten.
- Vi kan med en gang måle effekten av tiltakene vi setter inn, sier Totsås.
(Rapporten fra undersøkelsen ved psykiatrisk klinikk kan hentes her).


Les HELTEF-rapporten:  Selve rapporten Vedlegg (spørreskjema til pasienter) Forsiden


25. mars 2002
Sykehuset Namsos, 7800 Namsos