VENTETIDER OG AVDELINGSINFORMASJON


Her finner du en oversikt fra februar 2002 over Sykehuset Namsos sine avdelinger, med generell informasjon samt, kontaktpersoner, telefonnummer, adresser mv.


Kirurgisk avdeling Nevrologisk avdeling Sentrallaboratoriet
Øyeavdeling  Pediatrisk poliklinikk  Pasienthotell
Medisinsk avdeling Voksenpsykiatri  
Øre- Nese- Hals-avdeling Barne- og ungdomspsykiatr
Føde-/gyn. avdeling Røntgenavdeling

Om fritt sykehusvalg v/direktøren
Om denne oversikten

Telefonnummer Sykehuset Namsos: 74 21 54 00
Internettadresse: www.sykehuset-namsos.no
Postadresse: Sykehuset Namsos, 7800 NAMSOS
Grønt informasjonsnummer om ventetider nasjonalt: 800 41004
For ventetider ved Sykehuset Namsos og andre norske sykehus:
www.sykehusvalg.net