Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

RØNTGENAVDELING


Avdelingsoverlege: Judy Albertsen

Avdelingen er fulldigitalisert og gjennomfører løpende oppdatering av PACS/RIS. Avdelingen var den første i regionen som gjennomførte fulldigitalisering, og framstår i dag som en av nordens mest moderne røntgenavdelinger.

Avdelingen har startet inntak av pasienter til MR-undersøkelse. 


Kontakt: Ekspedisjon Røntgen, 74 21 55 04.


Tilbake