Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

PEDIATRISK POLIKLINIKK


Fagansvarlig lege:  May-Britt Salkowitsch

Virksomheten holder til i A-bygningens 3.etasje og har felles skrivestue og ekspedisjon med nevrologisk poliklinikk. Alle henvendelser og søknader går dit.

Inkludert i poliklinikken er også allergipoliklinikken hvor diverse testing av sthma– og allergipasienter foregår (prikktesting, tredemølletest, reversibilitetstest, svettetest).

Pediatrisk sykepleier Trude Modell utfører alle testene på allergilaben.

Kontakt: Nevrologisk/pediatrisk poliklinikk, 74 21 55 35.


Tilbake