Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

ØYEAVDELING


Avdelingsoverlege Hasan Hasanain

Øyeavdelingen ved Sykehuset Namsos har fylkesfunksjon for Nord-Trøndelag fylke. For tiden er avdelingen bemannet med fem overleger, alle i deltidsstillinger; pluss to assistentleger i 100% stilling.

Avdelingen driver med utredning og behandling av øyepasienter og har meget høy operativ aktivitet. Bortsett fra netthinne-kirurgi, hornhinnetransplantasjon og orbita-kirurgi så foregår alle typer øyeoperasjoner på vår avdeling. I tillegg har avdelingen tre typer laser-utstyr som brukes til behandling av netthinnevaskulære lidelser, glaucombehandling og den siste type laser som vi bruker til behandling av en spesiell type aldersrelatert maculadegenerasjon. Både faglig og utstyrsmessig holder avdelingen et høyt nivå.

Den største gruppen pasienter som krever kirurgisk behandling er grå stær pasienter. Avdelingen driver også med grønn stær kirurgi, skjele- kirurgi, tåreveis-kirurgi og i tillegg øyelokks-kirurgi.

I år 2000 ble det foretatt ca. 1400 store intraokulære operasjoner og i tillegg 270 øyelokksoperasjoner på vår avdeling. Det ble utført 373 laserbehandlinger. I alt gjennomførte avdelingen over 5000 polikliniske konsultasjoner.

Øyeavdelingen samarbeider med Øyelegesenteret i Namsos hvor det meste av polikliniske undersøkelser og utredninger foregår. Ventetiden på polikliniske utredninger og undersøkelser er kort; avhengig av problemstilling i henvisninger kan pasienter komme til undersøkelse innen tre måneder. Pasienter med behov for øyeblikkelig hjelp kommer til undersøkelse på dagen.

Det nevnes at avdelingen driver med screening av diabetespasienter og for denne funksjonen har avdelingen meget avansert digitalt bildesystem og personell med høy kompetanse på området.

Kontaktpersoner 
Sissel Brattbakk 74 21 55 70
Liv Frosthammer 74 21 55 70

 

Tilbake