Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

ØRE- NESE- HALS-AVDELING


Avdelingsoverlege Eskil Bjørgan

ØNH-avdelingen gir tilbud til pasienter med ØNH-lidelser. Det drives en effektiv poliklinikk, der 2 av spesialistene driver spesialistpraksis med driftstilskudd. Avdelingen har totalt 3 spesialister.
Avdelingen driver med alle typer ØNH-problematikk og samarbeider med St. Olavs Hospital, ved mer avansert behandling.
Sykehuset har et sykehotell integrert i hovedkomplekset for eventuell overnatting ved dagkirurgisk behandling.

Kontaktpersoner:
Edel Hegge, driftssykepleier tlf. 74 21 55 54
Helge Høyvik, audiograf tlf. 74 21 55 68Tilbake