Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

NEVROLOGISK AVDELING


Avdelingsoverlege: Ole-Petter Dahl

Avdelingen og nevrologisk poliklinikk driver utredning og behandling av generell nevrologi. Nye investeringer har løftet utstyrsnivået i avdelingen til et høyt nivå, noe som kan utnyttes videre gjennom Midt-Norsk Helsenett.

Både antall innleggelser og poliklinisk virksomhet øker. I 2000 var det 270 innleggelser og 1350 polikliniske konsultasjoner.

Overlegene ved avdelingen er Ole-Petter Dahl (nevrolog), Stephan Scüler (nevrolog) og Øivind Stenvik (indremedisiner).

Kontakt: Nevrologisk poliklinikk, 74 21 55 35


Tilbake