Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

SENTRALLABORATORIET


Faglig og administrativ leder: Sjefbioingeniør Kjetil Landsem

Fagansvarlige leger: 
Gunnar Brønstad (klin.kjemi)
Torolv Moen (imm.hematologi)

Sentrallaboratoriet yter tjenester innen de fleste alminnelige klinisk kjemiske analyser og blodbanktjenester for så vel interne rekvirenter ved sykehuset som eksterne rekvirenter i primærhelsetjeneste og privat virksomhet.
Klinisk kjemisk laboratorium utførte i år 2000 ca. 367.000 analyser. Flere nye analyser og metodikker ble tatt opp i år 2000, og avdelingen vil også i tiden framover videreføre og videreutvikle servicetilbudet til sine brukere. Herunder ligger også en satsing på kvalitetsdokumentasjon. 

Kontaktperson: Kjetil Landsem, tlf 74 21 55 11 / 74 21 56 43

Ventetid

Avdelingen gjennomfører ikke direkte pasientbehandling med unntak av terapeutisk tapping av pasienter med for eksempel polycytemia og hemokromatose. Ingen ventetid.

Tilbake