Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

PASIENTHOTELL


Leder Siri-Gunn Sagvik, avdelingssykepleier

Hotellposten er et overnattingstilbud til pasienter som blir behandlet ved Sykehuset Namsos, men er selvhjulpne og som ikke trenger innleggelse. Det vil si pasienter som kan stå opp, vaske seg, re sengen og spise uten hjelp. Den er også et overnattingstilbud til ledsagere med barn under 18 år, pasienter som må ha tilsyn eller annen helt nødvendig hjelp under oppholdet.

Det må bestilles plass på forhånd til ledsagere, sammen med den som skal til behandling. Driftssykepleier vurderer om ledsager er nødvendig, og bestiller hotellrom samtidig som operasjon blir satt opp. Disse får gratis opphold.

Pårørende som har sine innlagt på sengepostene, får overnatte på hotellet hvis de har ledig. Det er 6 overnattingsrom, 5 av de er 4-sengsrom, 1 er enerom.
Hotellposten har betjening alle ukedager fra kl. 07.00 – 22.00.
Lørdag 07.00 –15.00, og søndag 15.00-21.30.

Kontakt ekspedisjon pasienthotell 74 21 54 86

Tilbake