Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

FØDE-/ GYNEKOLOGISK AVDELING


Avdelingsoverlege Helge Brobak

Overjordmor Randi Grande

Føde-/ gynekologisk avdeling er lokalisert i femte etasje i en samlet sengepost ved siden av gynekologisk poliklinikk og forløsningsavdelingen. Avdelingen er godkjent som utdanningsinstitusjon, og man har fire legestillinger som alle er besatt. For tiden finnes det tre spesialister og en assistentlege.

Vi utreder alle typer gynekologiske lidelser ved avdelingen, og behandler de fleste pasientene bortsett fra avansert behandling av barnløshet, behandling av eggstokk og livmorhalskreft, samt varmeballongterapi for blødningsforstyrrelser.

For gravide prøver man å unngå, hvis det er mulig, fødsler før 35.svangerskapsuke. Gravide med sukkersyke behandles i samarbeid med fødeavdelingen ved St. Olavs Hospital. Ellers behandles gravide ved egen avdeling.


Tilbake