Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos
Ventetider og avdelingsinformasjon

Sykehusene sammen for framtida


Namdal sykehus og Innherred sykehus gikk fra årsskiftet sammen i helseforetaket Helse Nord-Trøndelag. Det pågår et kontinuerlig utviklingsarbeid for å utvikle et enda bedre sykehustilbud i Nord-Trøndelag.

Helse Nord-Trøndelag HF består av fire enheter:
Sykehuset Namsos
DPS Kolvereid
Sykehuset Levanger
DPS Stjørdal

Denne publikasjonen gjelder ventetidene og en kort beskrivelse av tilbudet ved Sykehuset Namsos. Informasjonen blir sendt ut til primærhelsetjenesten mellom Dovre og Saltfjellet, samt andre samarbeidspartnere.

Helse Nord-Trøndelag er i kontinuerlig utvikling mot en tettere integrering av sykehusene i fylket. Vi vil søke å utnytte den totale kapasiteten på best mulig måte for pasientene.

Har du tips eller meninger om brosjyren, ta gjerne med oss.

Tilbake