Information in: Information in English Information in Deutsch


Sykehuset Namsos har sentral og lokal
sykehusfunksjon for 14 kommuner i Nord-Trøndelag,
1 i Sør-Trøndelag og 1 i Nordland.

Sykehuset er en av Nord-Trøndelags største arbeidsplasser med 600 stillinger fordelt på 850 personer.
Individuell plan
Sykehusene i Nord-Trøndelag har i samarbeid med fylkeslegen og Mental helse utarbeidet en felles individuell plan som kan brukes i forhold til alle pasientgrupper med behov for individuell plan.  Siste: Nå også med opplæringspakke.
Les mer... 
  Bedriftsidrettslaget
Her finner du sidene til Bedriftsidrettslaget ved Sykehuset Namsos.
 
Nyheter
Kjappmeldinga og FreskmeldingaHelse Nord-Trøndelags internavis "Freskmeldinga" og informasjonsbrevet "Kjappmeldinga" kan du lese her.  Sykehuset Namsos` gamle internblad "Visitten" kan også hentes fram.
  Tilbud Sykehuset Namsos
Den nye pasientrettighetsloven gir pasientene rett til fritt valg av sykehus ved elektive behov. Sykehuset Namsos gir her en kort presentasjon av sykehusets avdelinger. Ventetider: Se www.sykehusvalg.net
 
Lærings- og Mestringssenteret
Fyldig informasjon om Lærings- og Mestringssenteret finner du her. 
  Fritt sykehusvalg
Her finner du ventetidsinformasjon fra norske sykehus samt informasjon vedrørende loven om fritt sykehusvalg som trådte i kraft 1. januar 2001.
Doktorgradarbeid
Sykehuset Namsos er med på å bygge opp forskningsmiljøet i Namdalen og Nord-Trøndelag. Les mer om doktorgradsløpene ved sykehuset
  Hovedkjøkkenet / kantina
Dagens lunch og dagens middag finner du her.  Trykk på kokken for å få kantinens åpningstider.
 
"Ortvent" - Felles ventelister innenfor ortopedien i Nord-Trøndelag
Se prosjektbeskrivelse samt referat fra første møte på Jægtvolden med bilder.
  Sykehuset Namsos' offentlige postjournal
Her finner du sykehusets offentlige postjournal. Vi viser forøvrig til Helse Nord-Trøndelag HFs pressesenter.
 
Prosjekter Sykehuset Namsos
Her finner du en oversikt over noen av de prosjektene som pågår eller har pågått ved sykehuset.
  Funksjonsfordelingsprosjektets sluttrapport
Sluttrapporten er nå ferdig
- Offentliggjort 16. september 1999.
Les rapporten her.
 
Pasientstatistikk
Her finner du statistikk over antall overføringsklare sykehuspasienter og behandlede pasienter fra de ulike kommunene
Ledige stillinger
Se her hvilke stillinger som er ledige ved sykehuset og i Namsos forøvrig.
 
Statistikk over bruken av internettsidene.

Søk gjennom alle sidene:   

Helse Nord-Trøndelag HF
Sykehuset Namsos
Serviceboks 1001
7809 Namsos
Tlf.: 74 21 54 00
e-post:
[email protected]
Denne presentasjonen vil alltid være under utvikling.
Ansvarlig for innholdet er sykehusets direktør:
Koordinering, layout og koding: