Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon

Årsmelding for Namdal Sykehus

Dette er inngangssiden til alle avdelinger og enheter ved Namdal sykehus. Klikk på ønsket felt i organisasjonskartet under for å komme dit du ønsker. Du kan også klikke her for å komme direkte til innholdsfortegnelsen for hele årsmeldingen.

Du kan også lese om sykehusets målsetting, og du kan slå opp i navneoversikten over sykehusets styre og øvrige ledelse.

Årsmeldingen:
Innholdsfortegnelse
Målsetting
Navneoversikt

Årsmelding 1998
Årsmelding 1999
Organisasjonskart

Årsmeldingen for 2000 er benyttet som kilde til informasjonen.


Organisasjon

Tilbake
Direktør Somatisk Klinikk Psykiatrisk Klinikk Driftsblokka Kirurgisk Poliklinikk Medisinsk Poliklinikk Øre-Nese-Hals Øye Nevrologi Pediatri Anestesi Gynekologisk Seksjon og Poliklinikk Røntgen Kirurgisk Pleie/Seng Pleie/Akutt Medisinsk pleie/seng Mikrobiologisk Laboratorium Fysioterapi Ergoterapi Voksenpsykiatrisk Avdeling BUPP Teknisk Avdeling Farmasøytisk Avdeling Hovedkjøkken Prestetjeneste Barnehagen Sentrallager IT-avdelingen Sosionomtjeneste Sentrallaboratoriet