Årsmelding 1999 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Innholdsfortegnelse Årsmelding 1999

Innholdsfortegnelse

Nedenunder finner du linker til alle dokumentene i årsmeldingen for Namdal Sykehus 1999. Du kommer også fram til dokumentene ved å klikke på det aktuelle feltet i organisasjonskartet.

Generelt

Sykehusets målsetting
Navneoversikt - styre og ledelse

Fra Direktøren

Virksomheten i 1999
Grafiske framstillinger

Somatisk Klinikk

Anestesi
Gynekologisk seksjon og poliklinikk
Kirurgisk poliklinikk
Røntgenavdelingen
Øre-Nese-Hals
Øye
Kirurgisk pleie/seng
Pleie akutt
Medisinsk poliklinikk
Nevrologi
Nevropsykologisk virksomhet
Medisinsk sengeressurs
Ergoterapi
Fysioterapi
Klinisk kjemisk laboratorium
Blodbanken
Mikrobiologisk laboratorium

Psykiatrisk Klinikk

Voksenpsykiatrisk avdeling
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Driftsblokka

Barnehagen
Bedriftshelsetjeneste
Bibliotek
Farmasøytisk avdeling
Hovedkjøkken/kantine
IT-avdeling
Prestetjeneste
Sentrallager - forsyningstjeneste
Sosionomtjeneste - somatiske avdelinger
Teknisk avdeling

Organisasjon -> Innholdsfortegnelse Årsmelding 1999