Årsmelding 1998 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Innholdsfortegnelse Årsmelding 1998

Innholdsfortegnelse

Nedenunder finner du linker til alle dokumentene i årsmeldingen for Namdal Sykehus 1998. Du kommer også fram til dokumentene ved å klikke på det aktuelle feltet i organisasjonskartet.

Generelt

Sykehusets målsetting
Navneoversikt - styre og ledelse

Fra Direktøren

Virksomheten i 1998
Grafiske framstillinger

Somatisk Klinikk

Anestesi-avdelingen
Gynekologisk poliklinikk
Kirurgisk avdeling
Røntgen-avdelingen
Øre-Nese-Hals-avdelingen
Øye-avdelingen
Kirurgisk pleie/seng
Poliklinikk
Pleie akutt-avdeling
Medisinsk avdeling
Nevrologisk avdeling
Nevropsykologisk virksomhet
Medisinsk sengeressurs
Ergoterapi
Fysikalsk avdeling
Sentrallaboratoriet
Blodbanken
Mikrobiologisk laboratorium

Psykiatrisk Klinikk

Voksenpsykiatrisk avdeling
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk
Familievernkontoret

Driftsblokka

Barnehagen
Bedriftshelsetjeneste
Biblotektjeneste
Farmasøytisk avdeling
Hovedkjøkken/kantine
IT-avdeling
Prestetjeneste
Sentrallager - forsyningstjeneste
Sosionomtjeneste - somatiske avdelinger
Teknisk avdeling

Organisasjon -> Innholdsfortegnelse Årsmelding 1998