Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Innholdsfortegnelse Årsmelding 2000

Innholdsfortegnelse

Nedenunder finner du linker til alle dokumentene i årsmeldingen for Namdal Sykehus 2000. Du kommer også fram til dokumentene ved å klikke på det aktuelle feltet i organisasjonskartet.

Generelt

Sykehusets målsetting
Navneoversikt - styre og ledelse

Fra Direktøren

Virksomheten i 2000
Grafiske framstillinger
Statistikker

Somatisk Klinikk

Anestesi
Gynekologisk seksjon og poliklinikk
Kirurgisk poliklinikk
Røntgen
Øre-Nese-Hals
Øye
Kirurgisk pleie/seng
Pleie akutt
Medisinsk poliklinikk
Pediatri
Nevrologi
Ergoterapi
Fysioterapi
Sentrallaboratoriet
Mikrobiologisk laboratorium
Medisinsk pleie/seng
Hudpoliklinikk

Psykiatrisk Klinikk

Voksenpsykiatrisk avdeling
Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk

Driftsblokka

Barnehagen
Bedriftshelsetjeneste
Fagbibliotek
Farmasøytisk avdeling
Hovedkjøkken/kantine
IT-avdeling
Prestetjeneste
Sentrallager - forsyningstjeneste
Sosionomtjeneste - somatiske avdelinger
Teknisk avdeling

Organisasjon -> Innholdsfortegnelse Årsmelding 2000