Årsmelding 2000 - Namdal SykehusPEDIATRI

Barnelegen har i økende grad blitt involvert i behandling og vurdering av hjelpetrengende barn både innenfor og utenfor sykehuset. Forventningen til at "barnelegen skal være til stede" i mange sammenhenger, gjør at arbeidsoppgavene øker.

Et mangfold av oppgaver har gjort at poliklinikkvirksomheten er redusert fra daglig til 3 dager pr. uke.

Pga. økende ventelister har man måttet engasjere hjelp utenfra, og overlege Børsting og andre kolleger fra Innherred sykehus, har stilt opp nesten hver onsdag hele året.

De har også, som i tidligere år, vikariert i ferier og også i høst da barnelegen avviklet 2 mndr av sin 4 mndrs "Overlegepermisjon" (de resterende 2 mndr vil bli tatt til våren 2001).

Tjenestetilbud

  • Poliklinikk 3 dager pr. uke
  • Fødeavd. Daglig kontroll av nyfødte, ev. behandling og videresending ved sykdom av de nyfødte.
  • Områdepediatri. Det dreier seg om felleskonsultasjoner og undervisning med lokal lege og Helsesøster. 15 kommuner som sokner til Namdal Sykehus besøkes 2 ganger i året. Onsdager er fast reisedag.
  • Tverrfaglige møter med barnehager, skoler, PPT, ansvarsgrupper
  • Samarbeid / felleskonsultasjoner med BUPP (hovedsakelig MBD-ADHD-problematikk)
  • Møter med administrasjonen.
  • Møter i fylkets Perinatalkomite (Steinkjer)
  • Møter i Pediatrisk Fagråd i Helseregionen
  • Sorgarbeid med foreldre som mister barn
  • Behandlingsansvar for barn innlagt på medisinsk avdeling hvor barnelegen har fått "låne" senger.

Fra 1981 til 1995 var et økende antall barn innlagt (fra 150 til 230 pr. år). I løpet av år 2000 har vi bare hatt barn sporadisk på avdelingen. Antallet har vært merkbart avtagende fra 1995 Barna er da blitt sendt til Levanger. Årsaker, fordeler og ulemper ved dette kan diskuteres.

Det er registrert 1187 konsultasjoner på poliklinikken i år. Det er videre opprettet et allergilaboratorium med tanke på diagnostisering av asthma og allergi hos barn, med opplæring ("Asthmaskole") for pårørende. Som et hjelpemiddel for diagnostikken gjøres allergitester, tredemølletest, reversibilitetstest.

Det er kommet forespørsel fra både Rikshospitalet (Berg Gård) og SSE om vi kan overta kontroller og opplæring av andre pasientgrupper med kroniske lidelser, så de slipper å reise til Oslo for dette. I tillegg har vi ønske om å gjennomføre svettetester (Cystisk fibrose) og følge opp diabetikere på en bedre måte. Vi har hittil hatt god hjelp av diabetessykelpeier på huset, men hun har allerede stor belastning med voksne.

Faglig sett er dette ikke noe problem, men for å få det til, må eksisterende 50 % stilling på labben økes til 100 %.

Som "alene-pediater" er det spesielt viktig å følge med den faglige utviklingen, og høstens permisjonstid har gått med til å delta på kurs, symposier og kongresser. De resterende 2 måneder vil bli brukt likedan, eventuelt hospitering ved andre sykehus.