Årsmelding 2000 - Namdal SykehusØYE

Personell

I 2000 har avdelingen hatt som året før god og stabil legebemanning. Avdelingen har 5 faste overleger. Alle har vært ansatt i deltidsstillinger. 1 overlege sluttet i juni og man fikk ansatt ny overlege i heltidsstilling i oktober 2000. Situasjonen m.h.p. hjelpepersonell og assistentlege er stabil.

Avdelingen har i 2000 hatt stabil bemanning på operasjonsstuen og på poliklinikken. Som året før fortsatt avdelingen med det gode samarbeidet som vi har mellom ortoptist og en overlege som danner et team som har ansvar for pasienter med skjeling og samsynsproblematikk.

Tjenestetilbud

I år 2000 tok avd. 1 390 store intraoculære operasjoner og i tillegg 271 øyelokksoperasjoner. Fortsatt er grå stær-pasienter den største gruppen som krever kirurgi. I 2000 tok avdelingen totalt 1 325 gråstær operasjoner, hvor av 1 183 polikliniske operasjoner. Dette er ca. 54 operasjoner mer enn i 1999.

Det ble utført 373 laserbehandlinger. I tillegg ble det utført 294 fluoresceinangiografier. I år 2000 hadde avdelingen 5 097 konsultasjoner, og på Øyelegesenteret ble det tatt 10 579 konsultasjoner.

Utvikling

I tiden fremover satser man på samme aktivitet som tidligere.

Man har startet med fotodynamisk laserbehandling av pasienter med aldersrelatert maculadegenerasjon. Dette representerer et behandlingstilbud til en pasientgruppe som man ikke har hatt noe tilbud til tidligere. En overlege ved avdelingen forsvarer en avhandling med tanke på den medisinske doktorgrad i løpet av våren 2001.