Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Navneoversikt

Navneoversikt over hovedutvalget og sykehusets øvrige ledelse pr. 31.12.00

Hovedutvalgets sammensetning:

Laila Roel, leder

Sturla Sørgaard,             Ellen Johanne Samuelsen

Arve Haug,                Gunnar Viken

Svein Musum,               Arnstein Johnsen

Elin Aune,                Vigdis Hjulstad Belbo

Kai-Jørgen Lorvik,            Marthe HammerSekretariat                : Fylkeshelsesjef Asbjørn Hofsli

Sykehusets ledelse:

Direktør                 : Reidar Tessem

Klinikkleder               : Kari Brattland Totsås, psyk. Klinikk

                      (Runar Høyem kst. 01.05-31.12)

Klinikkleder               : Knut Sørgjerd, somatisk klinikk

Blokkleder                : Sven A. Stafto, med. serv/drift

Sjeflege                 : Øivind Stenvik

Sjefsykepleier              : Astri Kvernland

Økonomisjef                : Helge Rygg

Personalsjef               : Øystein Sende

Avdelingsledelsen:

Kirurgisk avdeling            : Avd.overlege Kjell Griegel

Klinikkoversykepleier           : Margrethe L. Brøndbo, pleie/seng

Klinikkoversykepleier           : Hege Sørlie, pleie/akutt

Medisinsk avdeling            : Kst. Avd.overlege Ola Karoliussen

Kst. klinikkoversykepleier        : Arnhild Jacobsen, med. klinikk

Øre-nese-halsavdeling           : Avd.overlege Eskil Bjørgan

Øyeavdeling                : Avd.overlege Hasan Hasanain

Fødeavdeling og gyn.seksjon        : Avd.overlege Helge Brobak

                     : Overjordmor Randi Grande

Nevrologisk seksjon            : Avd.overlege Ole Petter Dahl

Psykiatrisk poliklinikk          : Avd.overlege Per Mikkelson

Klinikkoversykepleier           : Olav Bremnes, psyk.klinikk

Pediatrisk poliklinikk          : Overlege May Britt Salkowitsch

BUPP                   : Sjefpsykolog/leder Runar Høyem

                      (Anne-Lise G. Vollan kst. 01.05-31.12)

Anestesiavdelingen            : Avd.overlege Jens Grimstad

Røntgenavdelingen             : Avd.overlege Klas-Gøran Gravander

                     : Overradiograf Torstein Rønningen

Sentrallaboratoriet            : Sjefbio.ing. Kjetil Landsem

Mikrobiologisk laboratorium        : Sjefbio.ing. Gerd Skjervold

Fysikalsk avdeling            : Avd.leder Susanne Carlsen

Ergoterapi                : Avd.leder Norunn Hestvik

Prestetjeneste              : Sykehusprest Elisabeth Torseth

Sosialkuratortjenesten          : Sosialkonsulent Gerd Nysether    

Farmasøytisk avdeling           : Avd. Leder Tania Truelshøj

Kjøkken                  : Kjøkkensjef Stig Tangstad

Teknisk avdeling             : Teknisk sjef Ole Nysether

IT-avdelingen               : Kst. Avd. Leder Helge Gundersen

Barnehagen                : Styrer Eirin E. Sund

Bedriftshelsetjeneste           : Bedriftssykepleier Brit Evensen

Sentrallager - forsyningstjeneste     : Avd.leder Vidar Bekkeli


Organisasjon -> Navneoversikt