Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Sosionomtjeneste - somatiske avdelinger

SOSIONOMTJENESTE - SOMATISKE AVDELINGER.

Tjenesten disponerer 75% stilling for sosialkonsulent. Sosialkonsulenten har i 2000 hatt permisjon for å ivareta prosjektlederstilling ved Lærings- og mestringsenteret. Budsjettmidlene for sosionomtjenesten ble omdisponert til fordel for prosjektet. Videreføring av sosionomtjenesten i 2001 vil bli vurdert.


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Sosionomtjeneste - somatiske avdelinger