┼rsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direkt°r -> Driftsblokk -> Sentrallager - forsyningstjeneste

SENTRALLAGER - FORSYNINGSTJENESTE

Sentrallageret og tekstillager disponerer 2.5 ňrsverk. I tillegg kommer stilling for innkj°pskonsulent tilknyttet blokkleder.

Avdelingen benytter Rubicon regnskapssystem med moduler for innkj°p, anbud, lagerstyring, strekkoding etc. Systemet er meget fleksibelt, har lav brukerterskel og fungerer meget godt.

Tekstilforsyningen fra Nord-Tr°ndelag Vaskeri B/A fungerer godt med god regularitet og dialog. Fortsatt skjer en del bestilling/innkj°p av enkelte forbruksvarer o.l. direkte fra avdelingene utenom sentrallageret og eventuelle innkj°psavtaler. Omfanget mň kartlegges og innlemmes i innkj°ps- og rabattordninger.


Organisasjon -> Direkt°r -> Driftsblokk -> Sentrallager - forsyningstjeneste