Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Prestetjeneste

PRESTETJENESTE

Tjenesten disponerer en hel stilling. De oppsøkende kontakter er langt flere enn tilkallinger. Dette er i samsvar med erfaringene fra tidligere år. Det er derfor aktuelt å vurdere omfang og ordning vedrørende prestetjeneste ved sykehuset.

Statistikk.

  • Samtaler: 192 med pasienter/pårørende, 20 med personale
  • Gudstjenester: 8, Sognebud/nattverd: 6, Båreandakter/syning: 2
  • Møter/råd/utvalg: 23, Kurs som deltager: 10,
  • Undervisning: 5 timer.

Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Prestetjeneste