Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Hovedkjøkken/Kantine

HOVEDKJØKKEN/KANTINE

Personell

Avdelingen disponerer 21 årsverk hvorav 3.8 i kantineseksjonen. I tillegg har kjøkkenet to lærlinger innen Institusjonskokkfaget.

Sykefraværet har holdt seg stabilt ca. 7,1% i 1999 og 2000. Det ble gjennomført endringer i driftsorganiseringen ved hovedkjøkkenet ifm. gjennomføring av prosjekt "Hovedkjøkken 2000".

Personalet har utvist meget gode samarbeidsrelasjoner og omstillingsvilje, noe som har gitt grunnlag for at avdelingen har nådd målene for år 2000. Rekrutteringen innen faget er blitt noe dårligere, men for sykehuset er denne god.

Tjenestetilbud

Kvaliteten på leverte tjenester er videreutviklet i 2000 og kompetansen hevet på enkelte områder. Hovedkjøkkenet tilbyr daglig valg mellom minst 2 middagsretter. Lunchmåltid er innført. Hovedkjøkkenet leverte 69 895 middagsmåltider (brettservering) og totalt 170 094 hovedmåltider. I tillegg kommer kantinens omsetning med ca. 500 besøkende daglig. Hovedkjøkkenet er tildelt internmagasinet Visittens servicepris for virksomheten i 2000.

Økonomi

Omsetning i kantinen har økt, blant annet som følge av økt varetilbud. Råvarekostnad relatert til liggetid beløper seg til kr 26,63 pr. liggedøgn, en nedgang fra året før som kan tilskrives "konseptvridning". Totale kjøkkenkostnader regnet pr. liggedøgn ble kr 147,57.

Utvikling

Konseptvridning er planlagt videreført i 2001 med utvidet brettservering for psykiatrisk avdeling. Tiltak for ytterligere å bedre kantineservicen blir kontinuerlig vurdert. Fryse- og kjølerom er gamle og nedslitt med stort behov for snarlig renovering.


Organisasjon -> Direktør -> Driftsblokk -> Hovedkjøkken/Kantine