Årsmelding 2000 - Namdal Sykehus


Organisasjon -> Direktør

Fra Direktøren

Direktøren

Her kan du lese om sykehusets virksomhetsmål for 2000, og få en grafisk framstilling over diverse statistikker.

Videre kan du også få mer informasjon fra våre klinikker/driftsblokka, med de underliggende avdelingene:


Organisasjon -> Direktør